Agencja AMP (zwana dalej w skrócie AMP) oświadcza, iż wszystkie zdjęcia umieszczone na niniejszej stronie internetowej pochodzą z imprez organizowanych przez AMP i AMP ma prawo do ich publikacji. AMP oświadcza również, iż jest autorem wszystkich tekstów, artykułów, opisów oraz formularzy znajdujących się na niniejszej stronie internetowej.

W związku z powtarzającym się wykorzystywaniem niektórych elementów strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.agencja-amp.pl AMP oświadcza, iż zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań do bezpośredniego kopiowania, rozpowszechnianie zdjęć, grafik pochodzących ze strony oraz jej fragmentów, tekstów, artykułów, opisów, formularzy w celach zarobkowych bez zezwolenia autora, jest zabronione, stanowi naruszenie praw autorskich i podlega karze przewidzianej w Kodeksie Karnym.

Jakiekolwiek naruszenie tej ustawy w odniesieniu do strony Agencji AMP będzie automatycznie zgłaszane odpowiednim organom bez uprzedniego powiadomienia podmiotu, który materiały te wykorzystał.


 


 
|
 
English